Pompy Insulinowe
Nasz Ośrodek, jako jedyny w województwie podlaskim, posiada kontrakt z NFZ na leczenie cukrzycy typu 1 z zastosowaniem refundowanych pomp insulinowych u pełnoletnich pacjentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Pacjenci, którzy zgłoszą się do naszego ośrodka, zyskają możliwość otrzymania na własność pompy insulinowej wraz z osprzętem (wkłuciami i drenami) bez ponoszenia kosztów jej zakupu. Dodatkowo, w ramach refundacji, każdy pacjent zostanie odpowiednio przeszkolony oraz otrzyma materiały edukacyjne dotyczące stosowania pomp insulinowych.